Aby przeszukać stronę musisz wpisać frazę
Szukaj

Certyfikaty

AHAM

AHAM to certyfikat wydawany przez Stowarzyszenie Producentów Sprzętu Gospodarstwa Domowego (Association of Home Appliance Manufacturers) – amerykańską instytucję, która specjalizuje się w kontroli wydajności urządzeń gospodarstwa domowego. Atest AHAM oznacza, że współczynnik CADR oczyszczacza powietrza został przetestowany zgodnie z procedurą ANSI-/AHAM-AC-1 i posiada numer certyfikatu CADR, tak więc stanowi gwarancję, iż deklarowana przez producenta wydajność jest zgodna z faktycznymi możliwościami urządzenia.

ENERGY STAR

Energy Star to certyfikat przyznawany w ramach specjalnego programu prowadzonego przez Amerykańską Agencję Ochrony Środowiska (U.S. Environmental Protection Agency) i Amerykański Departament Energii (U.S. Department of Energy), którego celem jest redukcja wydzielania gazów odpowiedzialnych za efekt cieplarniany. Znakiem Energy Star oznaczone są produkty przyjazne dla środowiska, ze względu na swoją energooszczędność.

PZH

Certyfikat PZH jest wydawany przez Państwowy Zakład Higieny. Stanowi potwierdzenie tego, że produkt nie wpływa negatywnie na zdrowie człowieka ani na stan środowiska naturalnego.

ECARF

ECARF jest certyfikatem Fundacji Europejskiego Centrum Badania Alergii (European Centre for Allergy Research Foundation), przyznawanym od 2006 r. Mogą to otrzymać firmy, których produkty bądź usługi są bezpieczne dla alergików, co jest oceniane na podstawie kryteriów wyznaczonych przez pracowników europejskich uczelni medycznych.

BAF (SEAL OF APPROVAL)

BAF to certyfikat Brytyjskiej Fundacji Antyalergicznej (The British Allergy Foundation) – organizacji non-profit, założonej w 1991 r. Uzyskują go produkty, których wysoka skuteczność w usuwaniu alergenów została potwierdzona w badaniach laboratoryjnych przeprowadzonych przez niezależnych naukowców.

AIRMID

Certyfikat Airmid przyznawany jest przez amerykańską organizację AirMid Healthgroup Certificate. Oznaczone nim produkty zostały uznane za bezpieczne dla osób cierpiących na astmę i alergię.

GŁOŚNOŚĆ PRACY

W przypadku urządzeń pracujących w kilku prędkościach głośność oczyszczania uzależniona jest od wybranego tempa filtracji. W ocenie hałaśliwości poszczególnych oczyszczaczy oraz ich trybów pomoże poniższy wykres:

PRZEPŁYW POWIETRZA/CADR

Przepływ powietrza oraz CADR to wskaźniki informujące o ilości powietrza, jaką urządzenie jest w stanie oczyścić w ciągu jednej godziny. Im większą mają wartość, tym szybciej z powietrza usuwane są zanieczyszczenia.

TIMER

Timer – nazywany także programatorem czasowym – to funkcja, która pozwala zaplanować moment wyłączenia filtracji po upływie określonego czasu. Większość oczyszczaczy z timerem wykorzystuje regulację skokową, a zatem daje możliwość wyboru jednej z kilku dostępnych długości pracy. Rzadziej natomiast można spotkać timer z regulacją płynną, w przypadku której samodzielnie ustalasz czas filtracji, mieszczący się pomiędzy minimalną a maksymalną długością danego modelu.

TRYB AUTO

Większość oczyszczaczy została przystosowana do pracy w kilku prędkościach. W trybie automatycznym urządzenie samodzielnie wybiera tę spośród nich, która jest najlepiej dopasowana do aktualnych potrzeb, czyli do stanu powietrza. Jest to możliwe dzięki czujnikom zanieczyszczeń, ale nie każdy wyposażony w nie oczyszczacz działa w trybie auto. Zdarza się bowiem, że czujniki służą jedynie sygnalizowaniu jakości powietrza, w celu umożliwienia użytkownikowi ręcznego wyboru właściwego tempa oczyszczania.

WSKAŹNIK ZUŻYCIA FILTRÓW

Wskaźnik ten informuje konieczności wymiany filtrów ulegających zużyciu. Stopień ich wyeksploatowania najczęściej obliczany jest na podstawie czasu pracy oczyszczacza. Rzadziej pod uwagę brane są prędkość filtracji oraz jakość powietrza, dlatego odradzamy poleganie wyłącznie na wskaźniku. Jeżeli efektywność oczyszczania spada, to warto przyjrzeć się filtrom, chociaż urządzenie nie sygnalizuje konieczności ich wymiany.

Masz Pytania? Skontaktuj się z nami!

Dowiedz się więcej

Marki które u Nas znajdziesz